Skutki uboczne

Z poppersami, jak ze wszystkimi produktami chemicznymi, należy obchodzić się bardzo ostrożnie i zawsze przestrzegać informacji znajdujących się na opakowaniach. Poppersy szybko parują, dlatego najlepiej przechowywać je w chłodnych miejscach z dala od słońca.

Najważniejsze zasady użytkowania to unikanie bezpośredniego kontaktu ze skórą, ponieważ może spowodować podrażnienie i zostawić na kilka dni żółty ślad. Ponadto należy absolutnie unikać kontaktu z oczami i ustami! W przypadku bezpośredniego kontaktu należy natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Niewskazany jest również częsty i długotrwały kontakt z azotynami.

Podczas użytkowania poppersa nie wolno być pod wpływem sildenafilu, czyli środka aktywnego na zaburzenia erekcji stosowanego w takich lekach, jak Viagra, MaxOn Active, Inventum, Maxigra Go. Jak informuje producent Inventum "jednoczesne połączenie poppersa z sildenafilem może doprowadzić do gwałtownego i niebezpiecznego obniżenia ciśnienia tętniczego".

Azotyny o których piszemy, są również substancjami łatwopalnymi, dlatego należy trzymać je z dala od źródeł zapłonu, w tym papierosów.