Dostępność w Polsce

Czy poppers jest legalny w Polsce?

Wszystkie produkty zawierające azotyn izopropylu, azotyn pentylu i izopropanol są w pełni dopuszczone do powszechnego obrotu zarówno detalicznego, jak i hurtowego. Na niektórych forach można przeczytać nieprawdziwe informacje, że poppers to substancja psychoaktywna i powinna być zakazana. Wynika to z niewiedzy i fałszywych skojarzeń. Żaden ze składników nie jest substancją psychoaktywną, czyli nie oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy i nie wpływa na funkcje mózgu.

Kiedyś poppersy zawierały azotyn amylu (WE 203-770-8, CAS No 110-46-3), który przez długi okres był wykorzystany w leczeniu dławicy piersiowej, a także jako antidotum w zatruciach cyjankami. Podczas wdychania azotynów następuje wprawdzie natychmiastowe, ale bardzo krótkotrwałe rozszerzenie naczyń krwionośnych i obniżenie ciśnienia tętniczego. Objawia się to np. wywołaniem uczucia ciepła czy zaczerwienieniem twarzy, które ustępują po kilkunastu sekundach. Stąd właśnie niektórzy mylą chwilowy wpływ na układ krwionośny z wpływem na ośrodkowy układ nerwowy.


Obecnie nie ma już w sprzedaży produktów zawierających azotyn amylu (WE 203-770-8, CAS 110-46-3) lub azotyn izobutylu (WE 208-819-7, CAS 542-56-3). Sprzedaż tego ostatniego została zakazana ze względu na szkodliwość w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r., o czym napisaliśmy w rozdziale SKŁAD.