Skład poppersów

Każdy poppers zawiera jeden lub kilka zmieszanych następujących składników: - azotyn izopropylu (WE:208-779-0, CAS: 541-42-4) - azotyn pentylu WE: 207-332-7, CAS: 463-04-7 - izoppropanol WE: 200-661-7, CAS: 67-63-0 oraz dodatki: - Di-Sec Butylcarbinol - 1-Pentanol - aromaty

W 2007 roku weszło w życie Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006, które m.in. zakazało sprzedaży konsumentom (osobom prywatnym) preparatów zawierających azotyn izobutylu (Index No 007-017-00-2, WE 208-819-7, CAS 542-56-3). W Polsce identyczny zakaz obowiązuje od 24 sierpnia 2007 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U.06.239.1731). Praktyka pokazała, że od samego początku zakaz jest ściśle przestrzegany przez wszystkich producentów oraz sprzedawców i na rynku nie ma poppersów zawierających azotyn izobutylu, w tym popularnego dawno temu oryginalnego poppersa Rush.